Report record 1044

Supplier: Cheng Loong Corp.

Customer: Apple Inc.

From date: 2013-01-01

To date: 2013-12-31

Listed supplier address: Building 3, Linyuan Investment Park, Intersection of Yanhe Rd. and Shenzhou, Xinzheng, Henan, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
104 113.7954000000000008 34.3900744999999972 Shen Zhou Lu & Yan He Lu, Xinzheng Shi, Zhengzhou Shi, Henan Sheng, China