Report record 1072

Supplier: Cosmosupplylab Ltd.

Customer: Apple Inc.

From date: 2013-01-01

To date: 2013-12-31

Listed supplier address: 1, Hua Nan Rd., Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
636 113.8313775000000021 22.6755552999999992 Hua Nan Lu, Baoan Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China
637 113.6089029999999980 22.9947170000000014 Hongmeizhen, Dongguan, Guangdong, China