Report record 2306

Supplier: Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd.

Customer: Apple Inc.

From date: 2014-01-01

To date: 2014-12-31

Listed supplier address: No. 6, Zhongkai High Technology Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
1042 114.3649953999999980 23.0297258999999990 Zhong Kai Da Dao, Huicheng Qu, Huizhou Shi, Guangdong Sheng, China