Report record 369

Supplier: Genius Electronic Optical Co., Ltd.

Customer: Apple Inc.

From date: 2012-01-01

To date: 2012-12-31

Listed supplier address: No. 8 Chuangxin Road, Torch Hi-Tech Industrial Zone Xiamen, Fujian China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
197 118.1263859999999966 24.5170569000000000 8 Chuangxin Rd, Huli Qu, Xiamen Shi, Fujian Sheng, China, 361011