Report record 3827

Supplier: Santak Holdings Ltd.

Customer: Apple Inc.

From date: 2016-01-01

To date: 2016-12-31

Listed supplier address: No. 22-2, 23 & 24 Wangzhuang Industrial Park III, Jingyi Road, Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
174 120.3836680000000001 31.5278600000000004 Xinwu, Wuxi, China
824 120.2419581999999991 31.5475624999999908 Jing Yi Lu, Binhu Qu, Wuxi Shi, Jiangsu Sheng, China
823 120.1935160000000025 31.5470000000000006 Wangzhuang, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China