Report record 5564

Supplier: TDK Corporation

Customer: Apple Inc.

From date: 2018-01-01

To date: 2018-12-31

Listed supplier address: 226 Xing Hai Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
96 120.7705859999999944 31.3196140000000014 Xinghua St, Wuzhong Qu, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, China
1872 120.6696989999999943 31.3257909999999988 226 Xinghai St, Yuan Qu Hu Xi, Wuzhong Qu, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, China, 215005