Report record 736

Supplier: Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd

Customer: Apple Inc.

From date: 2012-01-01

To date: 2012-12-31

Listed supplier address: Salcomp Road No. 69 Furong Industrial Area Xinqiao, Shajing, Bao’an District Shenzhen, Guangdong China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
33 113.8296670000000006 22.7205949999999994 Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China
1834 109.9744589999999960 28.7673689999999986 Furongzhen, Yongshun, Xiangxi, Hunan, China